Introducerea detaliilor de plată

Din meniul „Plăti” alegeţi opţiunea „Plată nouă în lei”. Pagina următoare este afişată:


Figura 4.1 Introducerea detaliilor pentru o plată nouă în lei
Pentru a efectua o plată nouă în lei trebuie completate următoarele detalii:
 • Din contul: contul care se debitează, reprezintă contul sursă din care se va efectua plata. Veţi selecta contul din care doriţi să efectuaţi plata din lista cu conturile curente pe care le deţineţi sau pe care sunteţi mandatat.
 • Sold: reprezintă balanţa disponibilă pentru contul selectat. Acest câmp informativ se completează automat cu suma corespunzătoare în funcţie de contul sursă ales.
 • Suma: reprezintă suma de bani pe care doriţi să o transferaţi.

Suma de plată nu poate să fie mai mare decât soldul disponibil. Dacă introduceţi o sumă mai mare decât valoarea balanţei disponibile veţi primi un mesaj de eroare:
“Soldul este insuficient.”
 • Contul IBAN al beneficiarului: contul care se creditează, reprezintă contul destinaţie către care doriţi să efecuaţi plata. Asiguraţi-vă că aţi introdus corect Contul IBAN al beneficiarului.
 • Dacă aţi introdus un Cont IBAN inexistent veţi primi un mesaj de atenţionare: “Cod IBAN incorect.”
După ce Contul IBAN a fost completat sistemul verifică dacă contul introdus corespunde unei companii cu care ING are încheiat un contract de plată. În acest caz veţi fi întrebat dacă doriţi să fiţi redirecţionat către un ecran detaliat (vezi
Plăţi pre-definite).
 • Numele Beneficiarului: numele beneficiarului este obligatoriu. Dacă nu introduceţi Numele Beneficiarului, veţi primi următorul mesaj de eroare:
 • Numele Beneficiarului este completat automat pentru o plată pre-definită.
 • Banca Beneficiarului: se completează automat în funcţie de contul IBAN al beneficiarului pe care l-aţi introdus sau puteţi selecta banca beneficiarului din lista de bănci disponibile.
 • Detalii de plată: reprezintă un mesaj text pentru beneficiar care va fi afişat în extrasul său de cont. Există două câmpuri în care puteţi completa aceste detalii de plată. În cazul unei plăţi pre-definite veţi fi redirecţionat către un ecran detaliat în care cele două linii devin obligatorii şi trebuie completate cu datele specifice beneficiarului respectiv (vezi Plăţi pre-definite).
Ecranul cu toate detaliile de plată completate arată astfel:

Figura 4.2 Detalii de plată completate pentru o plată nouă în lei

Confirmarea plăţii

După completarea detaliilor de plată apăsaţi butonul „Trimite”.
Dacă toate detaliile transferului au fost corect completate, pagina de confirmare a plăţii va fi afişată:


Figura 4.3 Ecranul de confirmare a plăţii
Dacă observaţi că detaliile introduse nu sunt cele dorite puteţi reveni la pagina anterioară pentru a modifica detaliile apăsând butonul ”Modifică”.

Din motive de securitate, după completarea detaliilor unei tranzacţii aceasta trebuie confirmată prin introducerea unui nou cod generat de Digipass. Acest cod este unic şi este valid doar 36 de secunde. Fiecare plată efectuată vă solicită un Cod nou care trebuie generat de Digipass.

Pentru a obţine codul parcurgeţi următorii paşi:
1. Porniţi Digipass-ul apăsând ◄
2. Apăsaţi S
3. Apăsaţi ◄
4. Introduceţi codul dumneavoastră PIN
5. Apăsaţi ◄. Mesajul: “TRANZACTIE“ este afişat.
6. Introduceţi secvenţa formată din 7 cifre calculată în Home’Bank
7. Apăsaţi ◄

Pe ecranul Digipass-ului apare Codul de Răspuns care va fi utilizat pentru a confirma tranzacţia în Home’Bank. Codul de Răspuns este format din 7 cifre (RASP=).
Introduceţi Codul de Răspuns generat de Digipass în zona “Vă rugăm confirmaţi tranzacţia introducând Codul de Răspuns furnizat de Digipass corespunzător Codului de Tranzacţie:” şi apăsaţi butonul „Confirmă”.

Dacă introduceţi un Cod de Răspuns greşit pe ecran apare următorul mesaj de eroare:

Figura 4.4 Reintroducere cod de confirmare
După 3 introduceri consecutive greşite sesiunea va fi închisă.


Figura 4.5 Sesiune închisă

Plăţi pre-definite

Puteţi realiza plata facturilor către diferiţi beneficiari pre-definiţi, cum sunt: facturi de telefon fix, de telefon mobil, de gaze, de electricitate etc.

Accesaţi meniul Plată nouă în lei. În ecranul Detalii de Plată, după introducerea Contului IBAN al beneficiarului, sistemul verifică dacă acesta face parte din lista ING de conturi predefinite. În acest caz, pagina Confirmare plată pre-definită este afişată:Figura 4.13 Confirmare plată pre-definită

Dacă nu doriţi să fiţi redirecţionat către o plată pre-definită, apăsaţi butonul “Nu”. Introducerea detaliilor tranzacţiei va continua ca şi pentru o Plată Nouă în lei.

Dacă doriţi să fiţi redirecţionat către o plată pre-definită, apăsaţi butonul “Da”. Pagina în care se introduc detaliile de plată va fi afişată.


Figura 4.14 Detalii de plată pentru o plată pre-definită

Diferenţele faţă de o plată obişnuită sunt:
 • aveţi deja completate câmpurile referitoare la Numele Beneficiarului, Banca Beneficiarului.
 • cele două câmpuri de detalii devin obligatorii şi trebuie completate după regulile specifice beneficiarului respectiv.
Iată care sunt conturile ING Bank aferente fiecarui beneficiar in parte în cazul plăţilor pre-definite:


Figura 4.15 Lista de conturi pentru furnizori cu ecrane pre-definite

Notificare ! Un furnizor poate avea mai multe conturi ING, acestea difera in functie de zona in care se gaseste beneficiarul. Va rugam sa consultati cu atentie lista de conturile pentru fiecare furnizor inainte de a instructa o plata si sa va asigurati ca contul introdus corespunde zonei dumneavoastra.

Avantajul plăţilor pre-definite este că acestea pot fi salvate usor în meniul My’Payments pentru a le reutiliza şi a efectua plata unei facturi mai uşor într-un timp mai rapid.

Pentru salvarea unei plăţi pre-definite în meniul My’Payments se urmează aceeaşi paşi ca pentru o plată obişnuită (vezi secţiunea
My’ Payments).


MultiTransfer

MultiTransfer permite efectuarea simultană a mai multor transferuri, utilizând un singur cod de răspuns.

Avantajul este că, utilizând această opţiune, puteţi confirma o singură dată toate tranzacţiile pe care doriţi să le efectuaţi într-o zi, fără a mai fi nevoie să generaţi câte un cod de răspuns pentru confirmarea fiecărei tranzacţii în parte. Tranzacţiile vor fi procesate în ordinea în care sunt completate de către client.

După ce selectaţi opţiunea MultiTransfer din meniul Plăţi, completaţi detaliile de plată necesare şi adăugaţi transferurile în listă. În lista de transferuri pot fi adăugate transferuri noi, şabloane deja salvate în My’Payments sau plăţi care sunt redirecţionate către ecrane predefinite.


Figura 4.16 Detalii de plată pentru MultiTransfer

Dupa completarea detaliilor, apăsaţi butonul „Adauga”.

După completarea tuturor transferurilor, lista trebuie transmisă către bancă, pentru a fi procesată. Selectaţi butonul “Confirmă MultiTransfer”, verificaţi lista de transferuri şi dacă este corectă alegeţi „Validare Lista”


Figura 4.17 Validare MultiTransfer

Confirmarea MultiTransferului se realizează utilizând Digipass-ul la fel ca pentru orice altă tranzacţie (vezi
Confirmarea plăţii) .

După transmiterea listei de transferuri către bancă, Home’Bank afişează mesajul de confirmare care detaliază :
 • plăţile transmise cu succes, id-ul tranzacţiei şi data la care vor fi procesate
 • plăţile netransmise şi motivul pentru care nu au putut fi efectuate. Aceste transferuri trebuie completate din nou şi retransmise

Figura 4.18 Mesaj confirmare executare MultiTransfer

Import-ul de fişiere

Pentru a veni în sprijinul clienţilor care au de efectuat mai mult de 10 tranzacţii intr-o zi Home’Bank permite încărcarea fişierelor de tip txt, care pot fi ulterior executate ca un MultiTransfer obişnuit. Această opţiune este valabilă numai pentru transferuri în lei.


Fişierele txt trebuie să cuprindă maxim 500 linii (transferuri) şi trebuie să respecte strict regulile prezentate mai jos
 • Fişierul trebuie sa fie de format .txt, tab delimited
 • Numele fişierului nu trebuie sa depăşească 20 de caractere
 • Header-ul fişierului trebuie să cuprindă următoarele 6 coloane (scrise fără diacritice), delimitate de caracterul „tab” şi în ordinea listată în continuare:
Cont sursa       Cont destinatie         Suma Beneficiar         Detalii 1         Detalii 2Figura 4.19 Fişier cu extensia txt ce va fi încărcat în Home’Bank

Cont sursa este contul de unde se vor transfera banii, iar user-ul de Home’Bank trebuie sa fie titular sau mandatar al acestui cont.
Contul poate fi scris în format intern ING, din 12 cifre (ex. 999900001111) sau în format IBAN, din 24 caractere (ex. RO52INGB0000999900001111).

Cont destinatie este contul către care se transferă banii şi trebuie să fie scris în formatul IBAN, din 24 caractere (ex. RO52INGB0000999900001111).

Suma trebuie să cuprindă două zecimale, desparţite de restul sumei prin caracterul „.” (punct) (ex. 236.55).

Beneficiar reprezintă numele persoanei sau al companiei către care transferaţi suma şi poate conţine maxim 32 caractere.

Detalii 1 şi Detalii 2 - trebuie completate detaliile aferente tranzacţiei respective şi fiecare rând poate cuprinde maxim 35 de caractere acceptate.
 • Fiecare linie a fişierului trebuie să aibă 6 înregistrări, aferente header-ului, delimitate de caracterul tab. La importarea fişierului, validarea se va face linie cu linie, deci acolo unde numărul de limitatori tab este diferit de 6, userul va fi atenţionat cu privire la linia unde are loc eroarea.

Pentru a executa un MultiTransfer prin încărcarea unui fişier trebuie să parcurgeţi următorii paşi

1. Selectaţi MultiTransfer din meniul din partea stângă
2. Alegeţi opţiunea Importare fişier din bara de sus şi se deschide ecranul unde trebuie să indicaţi locaţia fişierului şi să adăugaţi comentariile aferente importului

Figura 4.20 Selectarea fişierului

Comentariile sunt obligatorii şi pot cuprinde maxim 50 de caractere.
 • După selectarea locaţiei şi adăugarea comentariilor, selectaţi opţiunea „Încărcare fişier”
 • Ecranul următor va sumariza numărul de transferuri importate şi Suma totala a transferurilor importate. Dacă informaţiile sunt corecte, selectaţi opţiunea „Adaugare la MultiTransfer”. în timpul adăugării transferurilor în Lista MultiTransfer ecranul de mai jos va fi afişat

Figura 4.21 Adăugarea fişierului la MultiTransfer

! Asteptaţi confirmarea! Nu selectaţi altă opţiune din meniu în timp ce transferurile sunt adăugate la MultiTransfer!
După adăugarea transferurilor, veţi fi redirecţionat automat în ecranul Confirmă MultiTransfer. Folosind butoanele „Înainte” şi „Înapoi” puteţi verifica toate transferurile adăugate în Lista MultiTransfer. Pentru a finaliza executarea fişierului imăportat, confirmaţi MultiTransferul utilizând Digipass-ul la fel ca pentru orice altă tranzacţie (vezi
Confirmarea plăţii) .

Figura 4.22 Executarea unui MultiTransfer

! Asteptaţi confirmarea!
Nu selectaţi altă opţiune din meniu în timpul procesării unui MultiTransfer!

După executarea MultiTransferului, plătile vor fi listate în tabelul “Plăţi trimise către procesare” care va include numărul de referinţă a fiecărei tranzacţii şi data efectivă la care va fi procesată

În cazul neprocesării din diverse motive, tranzacţiile nereuşite şi motivul neprocesării lor sunt listate în tabelul „Plăţi neprocesate”. Aceste transferuri trebuie reintroduse individual sau printr-un fişier şi executate incă o dată


Figura 4.23 Confirmarea unui MultiTransfer

Posibile mesaje de eroare la importarea fişierelor

1. MultiTransfer permite doar încărcarea fişierelor cu extensia txt. Dacă incercaţi să incărcaţi un alt tip de fişier veţi primi mesajul de mai jos

Soluţie:
Asiguraţi-vă că respectaţi tipul fişierului indicat.
Nu pot fi încărcate decât fişiere cu extensia txt!
Informaţiile din fişier trebuie delimitate de caracterul tab!


2. MultiTransfer permite executarea a maxim 500 de transferuri. Dacă incercaţi să adăugaţi mai mult de 500 de transferuri puteţi primi unul din mesajele de mai jos


Soluţie:
Verificaţi ca fişierul să nu cuprindă mai multe rânduri decât numărul indicat în mesaj!
Dacă numărul este mai mic decât 500, înseamnă că deja aveţi transferuri care aşteaptă confirmarea în Lista MultiTransfer!

3. Dacă header-ul fişierului pe care il încărcaţi nu respectă regulile prezentate în capitolul anterior, puteţi primi unul din mesajele de eroare de mai jos


Figura 4.25 Mesaj de eroare

Soluţie:

Asiguraţi-vă ca header-ul cuprinde toate cele 6 coloane, despărţite de caracterul tab:
 • Cont sursa
 • Cont destinatie
 • Suma
 • Beneficiar
 • Detalii1
 • Detalii 2


Figura 4.26 Mesaj de eroare

Soluţie:

Asiguraţi-vă ca header-ul cuprinde toate cele 6 coloane, despărţite de caracterul tab:
 • Cont sursa
 • Cont destinatie
 • Suma
 • Beneficiar
 • Detalii1
 • Detalii 2

4. Dacă fişierul nu conţine toate informaţiile pe o linie, veţi primi următorul mesaj


Figura 4.27 Mesaj de eroare
Soluţie:

Verificaţi linia indicată în mesaj şi asiguraţi-vă ca aceasta cuprinde datele aferente tuturor celor 6 coloane, despărţite de caracterul tab:
 • Cont sursa
 • Cont destinatie
 • Suma
 • Beneficiar
 • Detalii1
 • Detalii 2

5. În cazul în care contul sursă, contul destinaţie, suma, beneficiarul şi detaliile nu respectă regulile prezentate la capitolul anterior, veţi primi un mesaj explicit care va indica rândul unde nu aţi completat informaţia corectă

Rand 2. Contul sursa “RO52INGB000099990076315” este invalid
Rand 2. Contul destinatie “RO11INGB000099990028919” este invalid
Rand 2. Suma “1,00” este invalida. Suma trebuie sa contina 2 zecimale.
Rand 2. Numele beneficiarului este invalid. Caracterele (>,@) nu sunt acceptate
Rand 2. Campul detalii de plata 1 nu poate avea mai mult de 35 caractere
Activare mandat Direct Debit

Pentru a activa un mandat de debitare directa parcurgeti urmatorii pasi, după ce va logati în Home’Bank:
 • Selectaţi opţiunea “Direct Debit” din meniul “Plăţi”; veti accesa ecranul unde se listeaza beneficiarii pentru care puteţi activa un mandat


Figura 4.28 Lista beneficiari Direct Debit
 • Dati click pe link-ul “Selectare” şi veti accesa ecranul unde va sunt prezentati “Termenii şi conditiile”. Cititi cu atenţie in formatiile prezentate şi dacă sunteti de acord cu acestea selectaţi butonul “Sunt de acord”
 • In urmatorul ecran va trebui sa introduceti detaliile specifice acestui mandat:


Figura 4.29 Introducere detalii Direct Debit

Reguli de completare detalii mandat
Pentru fiecare beneficiar present in lista de Direct Debit trebuie sa completati anumite detalii caracteristice pe care le gasiti afisate in factura emisa sau in contractul pe care dumneavoastra il aveti cu furnizorul de utilitati respectiv.Acestea variaza de la un beneficiar la altul si pot fi : Numar contract,Cod Client, Telefon abonat,Cod Abonat ,etc.


! Atenţie! Acordati o mare atenţie sumei pe care o introduceti în campul „Suma maxima”, deoarece dacă plata transmisa de catre beneficiar este mai mare decat suma indicata de catre dvs., banca nu va debita contul dvs. chiar dacă mandatul este activ. Altfel riscati sa inregistrati intarzieri la plata datoriilor catre furnizorii dvs.


Figura 4.30 Status activare mandat Direct Debit

! Atenţie!
Verificati data activarii mandatului! Conform informatiilor prezentate în Termeni şi conditii, mandatul va fi efectiv activat intr-un interval de 5 zile lucratoare din momentul crearii lui.

Introducerea detaliilor pentru o Plata Recurenta

Din meniul „Plăţi” alegeţi opţiunea „Plati planificate”. Pagina următoare este afişată:


Figura 4.33 Plata Noua Planificata

Pentru a stabili detaliile unei Plati Recurente trebuie completate următoarele detalii:
 • Din contul: contul care se debitează, reprezintă contul sursă din care se va efectua plata. Veţi selecta contul din care doriţi să efectuaţi plata din lista cu conturile curente pe care le deţineţi sau pe care sunteţi mandatat.
 • Sold: reprezintă balanţa disponibilă pentru contul selectat. Acest câmp informativ se completează automat cu suma corespunzătoare în funcţie de contul sursă ales.
 • Suma: reprezintă suma de bani pe care doriţi să o transferaţi.Suma de plată nu poate să fie mai mare decât soldul disponibil la data executiei.

!Atentie! Daca la data executiei nu aveti fonduri suficiente in cont, se va incerca procesarea platii timp de 20 de zile si va fi executata in prima zi in care contul are disponibil suficient.Numele Beneficiarului este completat automat pentru o plată pre-definită.
 • Banca Beneficiarului: se completează automat în funcţie de contul IBAN al beneficiarului pe care l-aţi introdus sau puteţi selecta banca beneficiarului din lista de bănci disponibile.
 • Detalii de plată: reprezintă un mesaj text pentru beneficiar care va fi afişat în extrasul său de cont. Există două câmpuri în care puteţi completa aceste detalii de plată. În cazul unei plăţi pre-definite veţi fi redirecţionat către un ecran detaliat în care cele două linii devin obligatorii şi trebuie completate cu datele specifice beneficiarului respectiv (vezi 4.4 Plăţi pre-definite).
 • In tab-ul „Plata Recurenta” introduceti detaliile legate de frecventa platii:


Frecventa: puteti alege intre urmatoarele frecvente, apasand butonul :
 • Saptamanal: plata va fi executata o data pe saptamana, pentru perioada indicata de dumneavoastra;
 • Lunar: plata va fi executata o data pe luna;
 • Trimestrial: plata va fi executata o data la 3 luni;
 • Semestrial: plata va fi executata o data la 6 luni;
 • Anual: plata va fi executata o data pe an.
 • De la data: plata va fi executata incepand cu aceasta data, cu frecventa si pentru perioada indicate de dumneavoastra.
Puteti alege data introducand-o in formatul dd/mm/yyyy sau folosind calendarul disponibil (apasand butonul ).

!Atentie!
Platile planificate se pot executa doar in zilele bancare. In cazul in care selectati o zi nebancara ca data de inceput, plata se va executa in prima zi bancara ce urmeaza. La fel, daca una din zilele de executie din cadrul perioadei se intampla sa coincida cu o zi nebancara, plata se va procesa in urmatoarea zi bancara.
 • La data: este data de incheiere a perioadei pentru o plata recurenta. In cazul in care data de incheiere nu corespunde cu ziua obisnuita de executie a platii, atunci executia platilor se va incheia in ultima zi obisnuita inclusa in perioada.

Introducerea detaliilor pentru o Plata la Termen

Pentru a face o Plata la Termen, este necesar sa introduceti aceleasi detalii referitoare la ordonator si beneficiar, ca pentru si pentru platiel recurente (vezi Cum se face o Plata Recurenta).

In tab-ul Plata la Termen, introduceti data la care doriti ca plata sa fie executata:


!Atentie! Daca la data executiei nu aveti fonduri suficiente in cont, se va incerca procesarea platii timp de 20 de zile si va fi executata in prima zi in care contul are disponibil suficient.

Reguli de completare a plăţilor către un cont de Trezorerie ordonate de persoane fizice

Contul IBAN al Trezoreriei face parte din lista ING de conturi predefinite. După ce Contul IBAN a fost completat veţi fi întrebat dacă doriţi să fiţi redirecţionat către un ecran detaliat (vezi Plăţi pre-definite).

Detaliile aferente fiecărei plăţi se vor completa după cum urmează:
 • în câmpul “Numele beneficiarului” se va completa numele institutiei beneficiare
Exemplu:

 • în câmpul „CUI/CNP” se va completa:
a. Codul Unic de Înregistrare sau Codul Fiscal al instituţiei beneficiare, dacă acestea există

Exemplu:


b. CNP ordonator plata, dacă instituţia beneficiară NU are Cod Unic de Înregistrare sau Cod Fiscal

Exemplu:


unde 1781234567890 este CNP-ul ordonatorului plăţii (CNP-ul persoanei care a efectuat plata sau CNP-ul persoanei pentru care s-a efectuat plata, în cazul în care plata a fost efectuată de către o persoană pentru o altă persoană).

Numărul de evidenţă al plăţii se completează pentru acele obligaţii bugetare prevăzute în Anexa A la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1870/2004, pe linia întâi la detalii de plată.

De asemenea, vă informăm că, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală şi legislaţiei privind denominarea monedei naţionale, sumele menţionate pe ordinele de plată prin care se achită obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi alte sume datorate către bugetul general consolidat, precum şi sumele menţionate pe ordinele de plată prin care se achită veniturile din salarii şi cele asimilate salariilor, pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare, indemnizaţiile şi alte drepturi prevăzute de legi speciale, indemnizaţiile de şomaj, ajutoarele si prestaţiile sociale, inclusiv alte drepturi de natura celor menţionate mai sus, se vor trece fără zecimale pe ordinul de plată astfel întocmit (cu excepţia plăţii T.V.A. şi a accizelor, la care se admit două zecimale).

Sumele ce fac obiectul plăţii, se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv.

Pentru mai multe detalii, recomandăm utilizarea aplicaţiei oferite de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul http://www.mfinante.ro - Informaţii Contribuabili – Declaraţii fiscale - Ordine de Plată/Foi de vărsământ (OPFV_2007) în relaţia cu Trezoreria Statului.
Plăţile de mică valoare, până la 50.000 RON sunt procesate în aceeasi zi dacă sunt efectuate până la ora 13.00.
Plăţile de mare valoare, peste 50.000 RON sunt procesate în aceeasi zi dacă sunt efectuate până la ora 14.30.

Informaţii referitoare la comisioanele aferente tranzacţiilor se găsesc pe pagina: https://www.homebank.ro/public/HomeBankLogin/jsp/RO/commissions.jsp.

Reguli de completare a plăţilor către un cont de Trezorerie ordonate de persoane juridice

Contul IBAN al Trezoreriei face parte din lista ING de conturi predefinite. După ce Contul IBAN a fost completat veţi fi întrebat dacă doriţi să fiţi redirecţionat către un ecran detaliat (vezi 4.4 Plăţi pre-definite).

Detaliile aferente fiecărei plăţi se vor completa după cum urmează:
 • în câmpul “Numele beneficiarului” se va completa numele institutiei beneficiare
Exemplu:

 • în câmpul „CUI/CNP” se va completa:
a. Codul Unic de Înregistrare sau Codul Fiscal al instituţiei beneficiare, dacă acestea există

Exemplu:

unde 123456 este CUI-ul institutiei.

b. Codul de identificare fiscalǎ al ordonatorului platii, dacă instituţia beneficiară NU are Cod Unic de Înregistrare sau Cod Fiscal
Exemplu:

unde 789987 este Codul de identificare fiscalǎ al ordonatorului plăţii.


Reguli de completare
1. pentru obligaţiile bugetare prevǎzute în Anexa nr. A la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1870/2004, cu excepţia celor prevǎzute la punctele 5-7 de mai jos, se înscrie (dupǎ caz): buget stat, buget asigurǎri sociale de stat, buget asigurǎri sociale de sǎnǎtate, buget asigurǎri de şomaj / codul de identificare fiscalǎ al contribuabilului;
2. pentru obligaţii bugetare achitate la bugetele locale, se înscrie denumirea unitǎţii administrativ - teritoriale în contul cǎreia se achitǎ suma / codul de identificare fiscalǎ al primǎriei;
3. pentru obligaţiile bugetare prevǎzute în Anexa nr.4 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1644/2003, se înscrie denumirea Casei de asigurǎri sau a Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncǎ în contul cǎreia se achitǎ suma / codul de identificare fiscalǎ al Casei de asigurǎri sau al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncǎ;
4. pentru obligaţii de platǎ cǎtre instituţii publice, se înscrie denumirea instituţiei publice beneficiare / codul de identificare fiscalǎ al instituţiei publice;
5. pentru taxe şi alte obligaţii achitate în vamǎ, se înscrie denumirea unitǎţii vamale / codul de identificare fiscalǎ al unitǎţii vamale pentru taxele şi obligaţiile achitate în vamǎ;
6. pentru accize la uleiuri minerale plǎtite anticipat livrǎrii, de cǎtre client în numele furnizorului, se înscrie denumirea agentului economic furnizor producǎtor/procesator / codul de identificare fiscalǎ al agentului economic furnizor producǎtor/procesator pentru accizele la uleiuri minerale;
7. pentru impozitul pe venituri din salarii, se înscrie denumirea unitǎţii pentru care se achitǎ impozitul, fie aceasta persoanǎ juridicǎ sau sucursalǎ/punct de lucru (dupǎ caz) / codul de identificare fiscalǎ corespunzǎtor entitǎţii;
8. pentru amenzi achitate, rubrica beneficiar se completeazǎ astfel:
pentru amenzile datorate bugetelor locale, se înscrie denumirea unitǎţii adminstrativ-teritoriale în contul cǎreia se achitǎ suma / codul de identificare fiscalǎ al primǎriei;
pentru amenzile datorate bugetului de stat, se înscrie: denumirea unitǎţii din care face parte agentul constatator care a aplicat amenda/buget de stat, în situaţia în care în procesul verbal de constatare a contravenţiei s-a consemnat codul fiscal al acestuia / codul de identificare fiscalǎ al unitǎţii din care face parte agentul constatator;
buget de stat, în situaţia în care în procesul verbal de constatare a contravenţiei nu s-a consemnat codul fiscal al unitǎţii din care face parte agentul constatator / codul de identificare fiscalǎ al contravenientului.
9. pentru plǎţi dispuse din conturi deschise la trezoreria statului pentru alte destinaţii (ex.: achitarea în conturile agenţilor economici deschise la trezoreria statului a sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrǎrilor executate instituţiilor publice; virarea soldurilor conturilor de disponibilitǎţi ale agenţilor economici în conturi bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale în conturile de card deschise la bǎnci pe numele salariaţilor instituţiilor publice; plǎţi privind distribuirea sumelor încasate prin valorificarea bunurilor mobile şi imobile din procesul de executare silitǎ etc.) se înscrie denumirea beneficiarului sumei / codul de identificare fiscalǎ al beneficiarului sumei;
10. pentru celelalte obligaţii bugetare, se înscrie denumirea bugetului cǎruia i se cuvin sumele respective / codul de identificare fiscalǎ atribuit trezoreriei statului (8609468).

Numărul de evidenţă al plăţii se completează pentru acele obligaţii bugetare prevăzute în Anexa A la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1870/2004, pe linia întâi la detalii de plată.

De asemenea, vă informăm că, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală şi legislaţiei privind denominarea monedei naţionale, sumele menţionate pe ordinele de plată prin care se achită obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi alte sume datorate către bugetul general consolidat, precum şi sumele menţionate pe ordinele de plată prin care se achită veniturile din salarii şi cele asimilate salariilor, pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare, indemnizaţiile şi alte drepturi prevăzute de legi speciale, indemnizaţiile de şomaj, ajutoarele si prestaţiile sociale, inclusiv alte drepturi de natura celor menţionate mai sus, se vor trece fără zecimale pe ordinul de plată astfel întocmit (cu excepţia plăţii T.V.A. şi a accizelor, la care se admit două zecimale).

Sumele ce fac obiectul plăţii, se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv.

Pentru mai multe detalii, recomandăm utilizarea aplicaţiei oferite de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul http://www.mfinante.ro - Informaţii Contribuabili – Declaraţii fiscale - Ordine de Plată/Foi de vărsământ (OPFV_2007) în relaţia cu Trezoreria Statului.
Plăţile de mică valoare, până la 50.000 RON sunt procesate în aceeasi zi dacă sunt efectuate până la ora 13.00.
Plăţile de mare valoare, peste 50.000 RON sunt procesate în aceeasi zi dacă sunt efectuate până la ora 14.30.

Informaţii referitoare la comisioanele aferente tranzacţiilor se găsesc pe pagina: https://www.homebank.ro/public/HomeBankLogin/jsp/RO/commissions.jsp.