DIRECT DEBIT – Termeni si conditii persoane fizice

1. Descriere  - Serviciul  de direct  debit  permite  Clientului  sa imputerniceasca  Banca  sa efectueze  plati automate    pe   seama   sa   la   instructiunile    beneficiarului    platii   ("Instructiune    de   Direct   Debit").

2. Pentru ca un Client sa poata beneficia de acest serviciu, el trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile urmatoare: (i) sa detina (cel putin) un cont curent ING Card Complet deschis la ING Bank (contul pe care Clientul il va indica Bancii pentru debitarea periodica - "Contul Platitor"); (ii) sa furnizeze date corecte si complete cu privire la toate detaliile Mandatului (de ex: nume beneficiar, cod IBAN Cont Platitor, suma maxima, etc ) (iii) sa incheie cu Banca un contract/mandat de direct debit pentru fiecare beneficiar al platii indicat, fara nicio restrictie privind numarul de contracte incheiate si (iv) sa detina in Contul Platitor indicat in Mandat sumele necesare pentru efectuarea platii, cu cel putin o zi inainte de data executiei (care este data convenita intre      client,      ca      platitor,      si      beneficiarul      platii,      ca      fiind      ultima      zi      de      plata).

3. Consimtamânt – Prezentul contract de direct debit (denumit in continuare "Mandatul") poate fi incheiat electronic - prin Multimat (caz in care Clientul consimte prin introducerea codului PIN) sau prin serviciul Home'Bank     (caz     in     care     Clientul     consimte     prin     introducerea     Codului     de     Raspuns).

4.  Prin  Mandatul  de  direct  debit,  Clientul  autorizeaza  ING  Bank  sa  debiteze  Contul  Platitor  cu  suma prevazuta in Instructiunea de Direct Debit emisa de beneficiarul platii (o singura data pentru fiecare astfel de Instructiune)   si  sa  crediteze   contul   curent   in  RON   deschis   de  beneficiarul   platii   la  ING   Bank.

5. Primirea Mandatului - Mandatul se considera primit de Banca la data la care este transmis (sub conditia ca  aceasta  sa  fie  o  zi  lucratoare,  in  caz  contrar  fiind  considerat  primit  in  ziua  lucratoare  urmatoare). Mandatul respectiv intra in vigoare in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data primirii de catre ING Bank,  cu  conditia  ca  toate  detaliile  Mandatului  sa  fie  corecte  si  complete.  In  cazul  in  care  detaliile Mandatului     nu     sunt     corecte     si     complete,     Mandatul     nu     va     fi     validat     de     Banca.

6. Clientul este singurul responsabil pentru orice plata datorata beneficiarului  platii inainte de intrarea in vigoare a Mandatului. In absenta unei Instructiuni de Direct Debit transmisa de catre beneficiarul platii catre ING  Bank,  niciuna  din  obligatiile  de plata  ale Clientului  nu va fi procesata  prin  sistemul  direct  debit.

7. Suma limita - inainte de incheierea  unui Mandat,  Clientul  este obligat sa completeze  câmpul "suma maxima" (reprezentând  suma pe care Clientul o poate estima in mod rezonabil ca fiind valoarea fiecarei plati). Daca suma prevazuta in Instructiunea de Direct Debit depaseste suma limita mentionata de Client in Mandatul respectiv, ING Bank nu va debita Contul Platitor cu nicio suma (va respinge automat instructiunea de plata). Daca suma specificata in Instructiunea de Direct Debit este mai mica sau egala cu suma limita, ING  Bank  va  debita  Contul  Platitor  la  data  si  cu  suma  indicate  de  beneficiarul  platii  in  Instructiune.

8.  Modificarea  Mandatului  - Clientului  nu  ii este  permis  sa solicite  nicio  modificare  a unui  Mandat incheiat,  cu  exceptia  Sumei  limita,  pe  care  o  poate  modifica,  prin  intermediul  serviciului  propriu  de Home’Bank.  Noua  limita  va  intra  in  vigoare  in  termen  de  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  efectuarea modificarii de catre Client. Pana la intrarea in vigoare a noii Sume limita, ING Bank va procesa orice Instructiune  de Direct Debit in baza Sumei limita anterioare  fixata de catre Client. In cazul in Clientul doreste orice alta modificare a Contractului, are posibilitatea de a solicita gratuit denuntarea/incetarea unui Mandat si sa convina asupra unui nou Mandat, cu termeni si conditii modificate.
Daca Banca doreste sa modifice termenii si conditiile Mandatului, atunci va notifica Clientului termenii si
conditiile revizuite pe un suport de informatii durabil, cu doua luni inainte de intrarea in vigoare a acestora, cu exceptia modificarilor care sunt in beneficiul Clientului. Se va considera ca modificarile sunt acceptate de

 

Client daca acesta nu notifica Bancii refuzul sau de a accepta termenii si conditiile modificate in termenul de doua luni. In acest din urma caz, Clientul poate denunta toate Mandatele existente cu efect imediat si fara costuri suplimentare pentru el.
9. Raspundere - Având in vedere faptul ca ING Bank actioneaza exclusiv ca intermediar intre Client (in calitate de platitor) si beneficiarul platii, ING Bank nu poate fi implicata in nicio disputa ce ar putea interveni intre Client si beneficiarul platii in legatura cu suma debitata din Contul Platitor in baza Instructiunii de Direct Debit. ING Bank nu va fi responsabila pentru nicio pierdere sau costuri directe sau
indirecte suportate de Client ca urmare a procesarii de catre ING Bank a oricarei Instructiuni de Direct Debit
in temeiul Mandatului.

10. Incetarea Mandatului - Mandatul se incheie pe durata existentei asigurarii de viata ING Vita Protect atasata contului ING Card Complet detinut de Client la Banca si poate fi denuntat (a) de catre Client sau (b) de catre Banca.

·                 a. Clientul poate revoca un ordin de plata oricand, inclusiv in data procesarii pana la ora 13  Revocarea  oricarui ordin de plata genereaza  incetarea Mandatului  respectiv  astfel ca, drept urmare, nicio alta instructiune de Direct Debit nu va mai fi procesata de Banca in temeiul acelui Mandat. Clientul poate revoca Mandatul in orice moment, utilizând, in acest scop, canalele electronice puse la dispozitie de ING Bank.
·                b. Banca va notifica pe Client cu privire la incetarea Mandatului cu 2 luni inainte. Ca o exceptie,
ING Bank va bloca serviciul si poate ulterior denunta Mandatul fara nicio alta formalitate (cu exceptia unei notificari scrise) si fara interventia instantelor de judecata, in cazul in care asupra Contului Platitor se instituie in mod legal poprirea sau o alta forma de sechestru sau in cazul in care, din orice motiv, Contul Platitor este blocat.

In cazul in care Clientul decide sa denunte un Mandat pe considerentul ca nu este de acord cu executarea unui  singur/anumit  ordin  de  plata,  iar  ulterior  doreste  sa incheie  un nou  Mandat  având  acelasi  obiect, Clientul va trebui sa transmita noul Mandat Bancii in termen de minim 10 zile calendaristice de la data procesarii (data la care ar fi trebuit executat ordinul de plata revocat), deoarece anumiti beneficiari transmit aceeasi instructiune de plata timp de mai multe zile la rând daca aceasta nu a fost procesata cu succes de prima data. In cazul in care Clientul transmite noul Mandat mai devreme, se considera ca a acceptat riscul debitarii     contului     sau    pe    baza    instructiunii     respective     de    plata    a    beneficiarului     platii.

11. Prezentul Mandat se completeaza cu prevederile Conditiilor Generale de Afaceri pentru persoane fizice, cu mentiunea ca, in cazul in care exista neconcordante  intre acestea, prevederile prezentului Mandat vor prevala.

12. Clientul accepta in mod expres, in deplina cunostinta de cauza, inclusiv clauzele 5 - 10 din prezentul
Mandat.