window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-1877133-20'); (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-5FRC49');

DIRECT DEBIT – Termeni si conditii persoane fizice

1. Descriere  - Serviciul  de direct  debit  permite  Clientului  sa imputerniceasca  Banca  sa  efectueze  plati automate   pe   seama   sa la instructiunile   beneficiarului   platii   ("Instructiune de Direct   Debit").

2. Pentru ca un Client sa poata beneficia de acest serviciu, el trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile urmatoare: (i) sa detina (cel putin) un cont curent in RON deschis la ING Bank (contul pe care Clientul il va indica Bancii pentru debitarea periodica - "Contul Platitor"); (ii) sa furnizeze date corecte si complete  cu privire la toate detaliile Mandatului (de ex: nume beneficiar, cod IBAN Cont Platitor, suma maxima,  etc.) (iii)  sa  incheie  cu  Banca  un  contract/mandat  de  direct  debit  pentru  fiecare  beneficiar  al platii indicat, fara nicio restrictie privind numarul de contracte incheiate si (iv) sa detina in Contul Platitor indicat in Mandat sumele necesare pentru efectuarea platii, cu cel putin o zi inainte de data executiei (care poate fi in data scadenta sau imediat dupa data scadenta a facturii, primei de asiguare, etc. in situatia in care Beneficiarul platii a optat pentru serviciul de Reinstructare automata a Instructiunilor de Direct Debit intrabancare).

3. Consimtamant – Prezentul contract de direct debit (denumit in continuare "Mandatul") poate fi incheiat electronic - prin Multimat (caz in care Clientul consimte prin introducerea codului PIN) sau prin serviciul Home'Bank  (caz in care  Clientul  consimte prin  introducerea  Codului de  Raspuns).

4.  (1) Prin  Mandatul  de  direct  debit,  Clientul  autorizeaza  ING  Bank  sa  debiteze  Contul  Platitor  cu  suma prevazuta in Instructiunea de Direct Debit emisa de beneficiarul platii (o singura data pentru fiecare astfel de Instructiune in cazul in care Beneficiarul platii nu a optat pentru servicul optional de Reinstructare automata a Instructiunilor de Direct Debit intrabancare)   si  sa  crediteze contul  curent in  RON deschis de beneficiarul platii  la ING Bank.
(2) Prin prezentul Mandat, Clientul declara ca a fost informat si a luat la cunostinta de serviciul optional de Reinstructare automata a Instructiunilor de Direct Debit intrabancare oferit de ING Bank clientilor sai care actioneaza in calitate de Beneficiari ai platii in aranjamentele de debitare directa, serviciu care consta in repetarea automata a procesarii unei Instructiuni de Direct Debit intrabancare primite de la acesta  si care a fost respinsa automat la data executiei. Procesarea Instructiunilor de Direct Debit respinse intial se va relua zilnic intr-un termen (interval) de reinstructare de 1(una) pana la 5(cinci) zile lucratoare consecutive, ulterioare datei respingerii automate a respectivei Instructiuni de Direct Debit, pana la decontarea acesteia sau pana la implinirea termenului de reinstructare anterior mentionat.  Lista actualizata a Beneficiarilor platilor care au optat pentru un astfel de serviciu va fi pusa la dispozitia Clientului  la sediile Bancii (ING Office-uri si/sau Agentiile ING Bank) si/sau prin intermediul serviciului de internet banking ING Home Bank. In situatia in care Beneficiarul platii a optat pentru serviciul optional anterior mentionat Clientul autorizeaza ING Bank sa debiteze Contul Platitor al acestuia cu suma prevazuta in Instructiunea de Direct Debit intrabancara initiala reinstructata/repetata in intervalul de timp mentionat in Reinstructarea automata a Instructiunilor de Direct Debit intrabancare.

5. Primirea Mandatului - Mandatul se considera primit de Banca la data la care este transmis (sub conditia ca  aceasta  sa  fie  o  zi  lucratoare,  in  caz  contrar  fiind  considerat  primit  in  ziua  lucratoare  urmatoare). Mandatul respectiv intra in vigoare in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data primirii de catre ING Bank,  cu  conditia  ca  toate  detaliile  Mandatului  sa  fie  corecte  si  complete.  In  cazul  in  care  detaliile Mandatului  nu  sunt corecte si complete, Mandatul nu va fi validat de Banca.

6. Clientul este singurul responsabil pentru orice plata datorata beneficiarului  platii inainte de intrarea in vigoare a Mandatului. In absenta unei Instructiuni de Direct Debit transmisa de catre beneficiarul platii catre ING Bank, niciuna  din obligatiile  de plata ale Clientului  nu va fi procesata  prin sistemul  direct debit.

7. Suma limita - inainte de incheierea  unui Mandat,  Clientul  este obligat sa completeze  campul "suma maxima" (reprezentand  suma pe care Clientul o poate estima in mod rezonabil ca fiind valoarea fiecarei plati). Daca suma prevazuta in Instructiunea de Direct Debit depaseste suma limita mentionata de Client in Mandatul respectiv, ING Bank nu va debita Contul Platitor cu nicio suma (va respinge automat instructiunea de plata). Daca suma specificata in Instructiunea de Direct Debit este mai mica sau egala cu suma limita, ING  Bank  va  debita  Contul  Platitor  la  data  si  cu  suma  indicate  de  beneficiarul  platii  in  Instructiune.

8.  Modificarea  Mandatului  -  Clientului  nu  ii  este  permis  sa  solicite  nicio  modificare  a  unui  Mandat incheiat,  cu  exceptia  Sumei  limita,  pe  care  o  poate  modifica,  prin  intermediul  serviciului  propriu  de Home'Bank.  Noua  limita  va  intra  in  vigoare  in  termen  de  maxim  2(doua)  zile  lucratoare  de  la  efectuarea modificarii de catre Client. Pana la intrarea in vigoare a noii Sume limita, ING Bank va procesa orice Instructiune de Direct Debit in baza Sumei limita anterioare  fixata de catre Client. In cazul in care Clientul doreste orice alta modificare a Contractului, are posibilitatea de a solicita gratuit revocarea (incetarea) unui Mandat si sa convina asupra unui nou Mandat, cu termeni si conditii modificate.
Daca Banca doreste sa modifice termenii si conditiile Mandatului, atunci va notifica Clientului termenii si conditiile revizuite pe un suport de informatii durabil, cu doua luni inainte de intrarea in vigoare a acestora, cu exceptia modificarilor care sunt in beneficiul Clientului. Se va considera ca modificarile sunt acceptate de Client daca acesta nu notifica Bancii refuzul sau de a accepta termenii si conditiile modificate in termenul de doua luni. In acest din urma caz, Clientul poate denunta toate Mandatele existente cu efect imediat si fara costuri suplimentare pentru el.

9. Raspundere - Avand in vedere faptul ca ING Bank actioneaza exclusiv ca intermediar intre Client (in calitate de platitor) si beneficiarul platii, ING Bank nu poate fi implicata in nicio disputa ce ar putea interveni intre Client si beneficiarul platii in legatura cu suma debitata din Contul Platitor in baza oricarei Instructiunii de Direct Debit, inclusiv in cazul Reinstructarii automate a unei Instructiuni de Direct Debit intrabancare. ING Bank nu va fi responsabila pentru nicio pierdere sau costuri directe sau indirecte suportate de Client ca urmare a procesarii de catre ING Bank in temeiul Mandatului a oricarei Instructiuni de Direct Debit, inclusiv a Reinstructarii automate a unei Instructiuni de Direct Debit intrabancare.

10. Incetarea Mandatului - Mandatul se incheie pe o perioada de 1 (un) an de la data intrarii in vigoare, se va reinnoi automat pe perioade succesive de cate 1 (un) an,si poate fi revocat (a) de catre Client sau (b) denuntat de catre Banca.
(a) Clientul poate revoca un ordin de plata oricand, inclusiv in data executiei cel tarziu pana la ora 14. Revocarea  oricarui ordin de plata genereaza  incetarea Mandatului  respectiv  astfel ca, drept urmare, nicio alta instructiune de Direct Debit  nu va mai fi procesata de Banca in temeiul acelui Mandat. Clientul poate revoca Mandatul in orice moment, utilizand, in acest scop, canalele electronice puse la dispozitie de ING Bank.
(b) Banca va notifica pe Client cu privire la incetarea Mandatului cu 2 luni inainte. Ca o exceptie,
ING Bank va bloca serviciul si poate ulterior denunta Mandatul fara nicio alta formalitate (cu exceptia unei notificari scrise) si fara interventia instantelor de judecata, in cazul in care asupra Contului Platitor se instituie in mod legal poprirea sau o alta forma de sechestru sau in cazul in care, din orice motiv, Contul Platitor este blocat.
In cazul in care Clientul decide sa denunte un Mandat pe considerentul ca nu este de acord cu executarea unui  singur/anumit  ordin  de  plata,  iar  ulterior  doreste  sa  incheie  un  nou  Mandat  avand  acelasi  obiect, Clientul va trebui sa transmita noul Mandat Bancii in termen de minim 10 zile calendaristice de la data executiei (data la care ar fi trebuit executat ordinul de plata revocat), deoarece anumiti beneficiari transmit aceeasi instructiune de plata timp de mai multe zile la rand daca aceasta nu a fost procesata cu succes de prima data. In cazul in care Clientul transmite noul Mandat mai devreme, se considera ca a acceptat riscul debitarii contului sau pe baza instructiunii   respective de plata a beneficiarului platii.

11. Prezentul Mandat se completeaza cu prevederile Conditiilor Generale de Afaceri pentru persoane fizice  si Ghidul pentru efectuarea platilor cu mentiunea ca, in cazul in care exista neconcordante  intre acestea, prevederile prezentului Mandat vor prevala.

12. Clientul accepta in mod expres, in deplina cunostinta de cauza, inclusiv clauzele 4 - 10 din prezentul Mandat.